Avonturen van Dimitri

woensdag augustus 31 2011

Animals being dicks

Filed under: Grappig,Leuke link — admin @ 20:14

Dieren kunnen best wel vervelend zijn, zo valt te leren op animalsbeingdicks.com. Zo liet deze kat duidelijk zien niet van het gezelschap van de hond gecharmeerd te zijn:

Een opmerkelijke vorm van hijacking:

Een oude ‘grap’ blijkt ook onder honden populair.

En wat doe je als iemand te lang aan het computeren is?

Daar zijn natuurlijk best vriendelijkere oplossingen voor.

Een meisje dat voor de rest van haar leven getraumatiseerd is:

Als je wilt afvallen is minder TV kijken een goede methode:

Tenslotte Garfield en Odie, maar dan met een vogel en een schildpad:

donderdag april 7 2011

Je doet alles verkeerd!

Filed under: Leuke link — admin @ 10:14

Sukkel! Kun je dan ook niets goed doen? Poepen, douchen, ademen, slapen, noem maar op, alles doe je verkeerd! Maar goed, het is nog niet te laat om je foute gewoonten af te leren. Lees hier hoe het wel moet!

Bush wrong

woensdag juni 24 2009

Een Amerikaan verbaast zich over fietsers in Amsterdam

Filed under: Leuke link — admin @ 11:45

Een Amerikaan uit San Francisco zat op een zomerse dag op een terrasje op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Hij keek rond en verbaasde zich over wat hij zag. Fietsers. En niet zoals hij gewend was in San Francisco, nee: zonder fietshelm, met twee of drie personen op een fiets (kinderen vaak op de ‘suicideseat’), een dynamo om licht te genereren, gekleed in rok, jurk of pak, met grote kettingen die meer kosten dan de fiets zelf… hij nam 82 foto’s die hij hier met uitleg laat zien. Erg leuk om te lezen, het laat zien dat dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn bij anderen raar kunnen overkomen. Zijn uitleg is ook wel goed, alleen de vouwfietsen begreep hij niet…

Vrouw fietst in Amsterdam

woensdag maart 12 2008

Fotopuzzel

Filed under: katten,Leuke link — admin @ 1:14

Wie een mooie foto met een kattentong en waterdruppels wil zien, moet even onderstaande legpuzzel oplossen!
provided by flash-gear.com


vrijdag februari 22 2008

Flixster, voor filmliefhebbers

Filed under: Leuke link — admin @ 13:25

Iedereen wist natuurlijk al dat last.fm een geweldige site voor muziekliefhebbers is, maar ik wist nog niet dat er zo’n soort site ook voor films bestaat! Namelijk Flixster. Goed, je kan er geen films kijken, maar wel bijhouden welke films je kijkt (ook met terugwerkende kracht, ik heb lijstjes gemaakt voor 2005, 2006 en 2007), cijfers en recensies geven aan die films, van vrienden zien wat zij gekeken hebben en er van vinden, dat laatste ook van de hele flixstergemeenschap, quizjes doen, quizjes maken, en natuurlijk ook aanbevelingen krijgen. En zoals de lezer misschien opgevallen was, je kan lijstjes (in mijn geval de films die ik dit jaar gezien heb) ook op je weblog zetten… echt een leuke site voor filmliefhebbers dus!

donderdag november 1 2007

Het archief van de Leeuwarder Courant

Filed under: Leuke link — admin @ 23:51

Leuk, als je van geschiedenis houdt, is het archief van de Leeuwarder Courant. Dit archief gaat terug tot de 18e eeuw! Je kan dus nieuwsartikelen vinden over het begin van het koninkrijk der Nederlanden, de beide wereldoorlogen, de match Euwe-Aljechin, noem maar op. Of een soort ego-googlen, wat ik gedaan heb door te googlen op mijn eigen achternaam. En zo kwam ik erachter dat een over-overgrootvader een leven gered bleek te hebben.

23 oktober 1838
Gisteren had in het gedeelte dezer gemeente Huisduinen genaamd eenallertreurigst voorval plaats waardoor verscheidene ingezetenen in den diepsten rouw gedompeld zijn.

Des morgens ten 10 ure van dien dag stak een Groenlandsche sloep bemand met zeven personen genaamd Pieter Kloren , Jacob de Jongt Jan de Jong, Arte Kuhn , Hendrik Peel van Haren en Rei de Jager , van de stranden , met het doel om aan een uit Zee komend en naderend schip des gevorderd hulp bij het binnenzeilen te verleenen — Tot op eenigen afstand van hetzelve genaderd zijnde bemerkten de bootslieden dat de quarantainevlag op het bedoeld schip geheschen was waardoor zij zich genoodzaakt vonden om van dien bodem af te houden en strandwaarts te keeren — Tot in de nabijheid van een der buitenbanken genaderd en de Zee vrij hol en onstuiming zijnde , werd de sloep door eene Stortzee overstelpt die daarop onmiddellijk omver geworpen werd
waardoor drie der manschappen in een oogenblik tijds hun graf in de golven vonden ; terwijl het aan de vier overigen gelukte om op den bodem van het onderste boven geslagen vaartuigje te geraken , van hetwelk zij echter na weinige oogenblikken door de golven heen en weder geslingerd te zijn afgeworpen werden met dat ongelukkig gevolg dat ook nog drie hunner in Zee het leven moesten laten zijnde er alzoo slechts een van het zevental en wel Reijer de Jager die op een der riemen van de sloep op eenigen afstand van het strand gedreven was behouden gebleven welk behoud hij naast God te danken heeft aan het kloekmoedig moedig en loffelijk bestaan van den jongeling Leenden Reinderman , van beroep Metzelaar die zich bij het vernemen van het ongeluk onmiddellijk naar het strand en bij het aanschouwen van den met den dood worstelende de Jager door de branding heen begaf en dezelve met levensgevaar aan de golven ontrukte.

Vier Weduwen en tien Kinderen betreuren door deze ramp het verlies van Echtgenoot Vader en Verzorgende hulpbehoevende omstandigheid waarin deze ongelukkigen verkeeren , verdient de welwillendheid en de bekende mededeelzaamheid van Plaatsen en Landgenooten en gaarne zal de ondergeteekende die het lot dezer Weduwen en Weezen aan de milddadigheid van mensenvrienden aanbeveelt met en benevens de Wel Eerwaarde Heeren C de Cock en J L Ketting Predikanten der Hervormden in deze Gemeente en de Heeren G Kotting B Zur Muhlen , de eerste op het Singel bij de Oude Munt en de laatste op de Heerengracht bij de Brouwersgracht te Amsterdam woonachtig het ontvangen van alle Liefdegiften ten deze op zich nemen

De Burgemeester van het ressort Helder, J. In ’t Velt

Dat een oom van mijn opa aan de Olympische spelen meegedaan had wist ik al.

9 juli 1924 De Parijsche Olympiade
In de afdeeling worstelen lichtgewicht won onze landgenoot Reinderman na 20 minuten op punten van Domas (Frankrijk Bantamgewicht Van Maren won na 20 minuten op punten van den Griek Zervines

In 1938 werd het stuk van 1838 nogmaals geplaatst, daarna geen berichten over andere Reindermannen, wel over mijzelf. In 1984 het eerste bericht over mezelf:

NIJMEGEN – In het Haskoning schaaktoernooi om de nationale jeugd-en en meisjeskampioenschappen belooft de slotronde ongemeen spannend te worden Dat is de conclusie na de voorlaatste ronde waarin de kopgroepen danig in elkaar schoven
Ook Willem Koning uit Drachten is bij de jeugd tot 13 jaar nog niet uitgeschakeld voor de titel Zelf wist hij namelijk Dimitri Reinderman uit Hoorn te kloppen terwijl koploper Loek van Wely uit Heesch op een remise bleef steken. Het betekent dat Koning nu met een half punt achterstand op Van Wely en Ber den Boer uit Nieuwegein wel degelijk nog kansen heeft.

Powered by WordPress